Spoznajte nás

Na web stránke a textoch sa pracuje. Pripravujeme sa na novú sezónu. Pevne veríme, že sa skoro budeme môcť podeliť o dokončenú web stránku.

Snažíme sa aj na socialnych sietiach byť k Vám bližšie:


Facebook


Instagram